E- Book Konstantinopel Dalam Al Qur’an

In E Book by Hamba AllahLeave a Comment

Hampir 50 tahun telah berlalu semenjak Saya menulis, pada usia 29 tahun, buku pertama saya berjudul Islam dan Budisme di Dunia Modern. Saya merasa terhormat ketika guru saya dengan memori yang diberkati, Maulana Dr. Muhammad Fazlur Rahman Ansari, (1914-1974) menulis Kata Sambutan untuk buku itu. Sekarang, hampir 50 tahun kemudian, buku apapun yang saya tulis bisa jadi buku saya yang terakhir, dan Saya sengguh bersyukur bahwa Allah Yang Maha Tinggi memberikan saya waktu untuk menulis buku ini sebelum Dia memanggil saya dari dunia ini. Terlepas dari ukurannya, insya Allah ini akan tetap diakui, sebagai sebuah kontribusi penting kepada eskatologi Islam.

Kesulitan-kesulitan dengan anak saya membuat saya kerepotan ketika untuk dua minggu Saya tidak dapat melakukan pekerjaan saya pada buku saya tentang Dajjal dan Uang. Ketika Saya berada di dalam keadaan payah itulah bahwa Saya memutuskan untuk beralih kepada sesuatu yang baru demi mempekerjakan akal dan hati saya bagaimanapun caranya agar Saya mungkin menemukan beberapa keringanan mental. Sehingga Konstantinopel di dalam Al Quran lah yang kemudian ditulis. Saya sendiri terkejut ketika Saya menyelesaikan draf pertama dari buku ini dalam dua minggu. Saya bahkan lebih terkejut lagi dan merendah dengan Kebaikan dan Rahmat Allah sebagaimana pengetahuan baru terus berdatangan kepada saya, bahkan ketika Saya sedang menulis buku ini.

Saya berterimakasih kepada seorang murid saya yang tercinta yang ingin tetap tidak disebutkan namanya, untuk desain-covernya yang indah untuk buku ini, juga untuk beberapa buku saya yang lainnya. Semoga Allah merahmatinya. Amin!

Yang terakhir, Saya berterimakasih kepada murid saya Gregoire untuk bantuannya yang baik dalam memberi bukti pembacaan teks buku ini dan untuk komentar-komentarnya yang berharga.

INH

Rabi’I al-awwal 1440H

November 2018

Konstantinopel Dalam Al Qur'an .PDF

Oleh Maulana Imran Nazar Hosein

Unduh di Sini
Sebarkan Kebaikan dan Kebenaran:

Leave a Comment